LUU TRU, HUY VA TIEU HUY HOA DON DIEN TU

Thảo luận trong 'Tin tức tổng hợp' bắt đầu bởi thanhthang, 29/7/18.

 1. thanhthang

  thanhthang Expired VIP

  Bài viết:
  432
  Đã được thích:
  0
  LƯU TRỮ , HỦY VÀ TIÊU HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  1. Người bán, người mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ
  kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định
  của Luật Kế toán.
  Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ
  chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì tổ chức trung gian này cũng
  phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên.

  Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải
  pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật
  mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn
  ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của
  hóa đơn điện tử.
  [​IMG]
  Xem thêm: Chữ ký số token
  2. Hóa đơn điện tử đã lập được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu và phải
  thoả mãn các điều kiện sau:

  a) Nội dung của hoá đơn điện tử có thể truy cập và sử dụng được để tham
  chiếu khi cần thiết;
  b) Nội dung của hoá đơn điện tử được lưu trữ trong chính khuôn dạng mà nó
  được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội
  dung hoá đơn điện tử đó;
  c) Hoá đơn điện tử được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác
  định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hoá đơn điện tử.
  3. Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng.
  Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và
  tham chiếu đến thông tin chứa trong nó.
  Hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán nếu
  không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu
  hủy. Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn
  của các hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải bảo đảm sự hoạt động bình thường
  của hệ thống thông tin. Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử được thực hiện như thủ
  tục hủy hóa đơn quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và
  Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  Trường hợp người bán hoặc người mua làm mất hóa đơn điện tử thì nếu các
  bên liên quan còn lưu trữ hóa đơn dưới dạng thông điệp dữ liệu thì người bán hoặc
  người mua yêu cầu người bán, người mua hoặc bên liên quan gửi lại hóa đơn điện
  tử.
  Trường hợp người bán hoặc người mua làm mất hóa đơn điện tử và không thể liên
  hệ với các bên có liên quan để được gửi lại hóa đơn thì người bán, người mua thực
  hiện báo cáo mất hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ
  Tài chính.
  Xem >>> Bảng báo giá hóa đơn điện tử FPT
   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này